Register
Jana Ada

Jana Ada

9 infographics

Basic account

Cizinci v České republice
Násilí na ženách v ČR
Vývoj počtu návštěvníků kulturních institucí
Počet kulturních institucí v ČR
Výdaje na kulturu v Evropě (2010)
Výsledky účtu kultury za rok 2010
Počet kulturních institucí na 10 tisíc obyvatel (2010)
Porovnání příjmů a výdajů v jednotlivých oblastech kultury v roce 2010
Struktura výdajů na jednotlvé oblasti kultury v roce 2010