Register
Tserennyam Sukhbaatar

Tserennyam Sukhbaatar

11 infographics

Basic account

Infographic
Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн өсөлт
Шинээр төрөгсдийн хүйсийн харьцаа, 2011 он
Хүүхэд төрүүлсэн эхийн нас
Гэрлэлт, салалт
Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн тоо
МУ-ын нийт өрхийн тоо, мян
МУ-ын хүн амын өсөлт, мян
Infographic
SONY SALES IN MLN MNT, 2012
Total Number of Completed Constructions in Mongolia