Register
Adam Łaczek

Adam Łaczek

6 infographics

Basic account

Ruch rowerowy 2012
[%] ofiary wśród pieszych wg typu pojazdu sprawcy
Liczba pojadów/1000 mieszkańców
Modal split
Modal split
Dystans do pracy lub szkoły