Register
DigitalTouch

DigitalTouch

19 infographics

Basic account

Cel skanowania kodów - polscy użytkownicy
Procent posiadaczy smartfonów używająych z QR kodów - wybrane kraje Europy
Udział sprzedaży smartfonów w liczbie ogółem sprzedanych telefonów w Polsce
Udział smartfonów w ogólnej liczbie telefonów kom. w USA
Procent korzystających z internetu mobilnego przez telefon w Polsce
Liczba użytkowników internetu mobilnego w USA
Total Apps Downloads by Country - Relative
Total Apps Downloads by Country - Absolute
Free vs Paid Apps Downloads in Poland [December 2012]
Apps Downloads - Europe Dec12
App Downloads Report in Poland
App Downloads Chart: Poland
Skanowanie kodów w ujęciu globalnym - podział ze względu na system operacyjny
Skanowanie kodów w ujęciu globalnym - podział ze względu na wiek
Skanowanie kodów w ujęciu globalnym - podział ze względu płeć
Skanowanie kodów podział ze względu na płeć - Polska
Cel korzystania z QR kodów - wybrane kraje Europy
Rynek tabletów wg IDC Q3 12
Rynek mobilny wg IDC Q3 12