Register
krnmkrnk

krnmkrnk

4 infographics

Basic account

Iedzīvotāju īpatsvars, kas gada laikā teātrī bijuši vismaz vienu reizi, (%)
Rīgas teātru izrāžu skaits gada laikā
Rīgas teātru izrāžu apmeklējumu skaits, tūkst.
Rīgas teātru izrāžu apmeklējumu skaits uz 1000 cilvēkiem