Register
owagner

owagner

5 infographics

Basic account

Magisterské studium na FMV: počet přihlášek dle oboru.
FMV: počet přihlášek dle oboru
Plat absolventů MO po 5 letech.
Počty přijatých na FMV dle jednotlivých oborů
Znázornění počtu uchazečů o studium na FMV